Sijoitus- ja yhteisomistajuus koirat jotka ovat jo siirtyneet perheensä omitukseen.

Co-owned dogs who are now owned by their family.

Urokset - Males

Nartut - Bitches